Copyright © 2016  LuPa BHP Łukasz Paczesny
Ochrona życia i zdrowia pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.
Realizowany jest on poprzez dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
Pomocą w realizacji tego obowiązku jest służba bezpieczeństwa i higieny pracy, która pełni funkcje
kontrolne wobec działań pracodawcy w zakresie bhp.

LuPa BHP zapewnia kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zadań służby bhp,
szkoleń, nadzoru, prowadzenia dokumentacji, rejestrów, sporządzania instrukcji bhp, dokumentacji
wypadków przy pracy, ocen ryzyka zawodowego opartych o identyfikację zagrożeń.

Zapraszamy do współpracy.